Under större delen av hösten 2016 och våren 2017 jobbade en större konsultgrupp från ÅF med att ta fram en systemhandling för detta enorma projekt på Arlanda. Markprojekteringen bestod till största del att se till att de övriga teknikslagen har en plats i de scakter som jag byggt upp i 3d, detta för att entreprenör ska kunna räkna fram priser mm mm.

Uppgiften var att tillsammans med kunden som i detta fallet är en privatperson, hitta lösningar för att få till en bättre entré samt lösning på stödmurar intill infarten och garage.

Bilmetro bygget ut Ludvika. AEB har markentreprenaden och jag tar fram handlingar till bygget på markjobben vad gäller dag, spill och vatten- ledningar.

Brinellskolan i Fagersta ska göra omfattande renoveringar samt ubyggnader vilket leder till en hel del markjobb. I samband görs även relativt stora förändringar av användningen av diverse ytor av skolgård samt övrig yttre miljö.

Norbergs kommun skall bygga ut befinltig fastighet med kök och i samband med det kommer även utemiljön förändras vad gäller parkeringar samt infarter som jag projekterar.

Sammarbetet med Pontarius rullar vidare.

Denna gång kommer vi sammarbeta med en lokalgata på ca 600m i Örebro kommun som behöver en upprustning och tillfixning i samband en detaljplan för området.

Det är inte alla jobb som är stora och tar månader att färdigställa men som kan vara dock så intressanta och lärorika och här spaltar jag upp dessa i tidsordning.

Vad kommer hända med Brittsand?

Vi har i dagarna haft samrådsmöte på den detaljplan som vi tagit fram. Nu väntar några rundor med granskning innan den kan fastställas.

På två platser (Sausberget och Gussjöberget) i Ludvika kommun planeras 4 st vindkarftverk. För dessa projekterar jag tillfartvägar samt uppställningsplatser. Utmaning i detta projekt är att få en kostnadseffektiv tillfart och kranplatser där massor bör bli ett nollsummespel.