Projektering för utbyggnad av lastbil samt personbilsparkering till ABB

Abb bygger ut ca 200 personbilsparkeringar samt lastbilsparkering för 10-15 st lastbilar i södera delen mot Lyviksvägen klart hösten 2013

Koordinering av Civilritningar för bygge av HVDC anläggning i norra Tyskland ABB.

Här fungerar jag som bollplank mellan ABB /matthäi (byggare och designer samt Tenne T (kund) när det gäller civildelen, dvs markarbeten samt byggnader innan installation av apparater för HVDC teknik. Tas i drift 2015  

Se mer fakta på sidan:

http://www.abb.com/industries/ap/db0003db004333/e1e1631ca0d32a92c12578db0034cdbf.aspx

Projektering av handlingar för mark, berg, avvattning för ny konstgräsplan.

Ludvika ska få sin första konstgräsplan som dessutom kommer vara uppvärmd via överskottsvärme från intilliggande ishall samt vid behov det lokala fjärrvärmenätet. 

Första boll på planen hösten 2013