Ludvika kommun ska bygga ny skolan och kök samt riva ett befintligt hus som inte nyttjas längre. Jag kommer ha hand om projekteringen för den yttre miljön för skolgården kring den nya byggnaden samt tillfarter för varor till skolköket samt infarter för hämtning, lämning, parkering mm.

Vårdcentralen Solsidan ska byggas om under 2014 till 6 st avdelningar för dagisbarn. För detta projekt är att jag fått ansvaret för den yttre miljön vad gäller lekytor utomhus som idag endast är plana till lätt sluttande gräsytor med få träd.

Jag har fått möjligheten att sammarbeta med Pontarius vilket jag ser mycket fram emot. Projekten kommer vara mark- och va-projektering åt Pontarius AB i uppdrag av Landstinget Sörmland.

Smedjebackens kommun planerar för 4-5 st parhus i söderbärke på delar av tidigare upprättad detaljplan.Till detta kommer jag utföra markprojekteringen av avvattning,lokalgata, gästparkering, infarter till fastigheterna samt övrig markplanering

Min del av detta enorma projekt är att granska ritningar för bergprojektering, samt skapa 3d modell av bergskärningar vid Häggvik (FSK06) mm.

För info om projektet se på trafikverks hemsida.

http://www.trafikverket.se/forbifartstockholm

Projektering för utbyggnad av lastbil samt personbilsparkering till ABB

Abb bygger ut ca 200 personbilsparkeringar samt lastbilsparkering för 10-15 st lastbilar i södera delen mot Lyviksvägen klart hösten 2013

Koordinering av Civilritningar för bygge av HVDC anläggning i norra Tyskland ABB.

Här fungerar jag som bollplank mellan ABB /matthäi (byggare och designer samt Tenne T (kund) när det gäller civildelen, dvs markarbeten samt byggnader innan installation av apparater för HVDC teknik. Tas i drift 2015  

Se mer fakta på sidan:

http://www.abb.com/industries/ap/db0003db004333/e1e1631ca0d32a92c12578db0034cdbf.aspx

Projektering av handlingar för mark, berg, avvattning för ny konstgräsplan.

Ludvika ska få sin första konstgräsplan som dessutom kommer vara uppvärmd via överskottsvärme från intilliggande ishall samt vid behov det lokala fjärrvärmenätet. 

Första boll på planen hösten 2013