Nytt uppdrag kommer lastat.
Denna gång med Järnväg i Gustafs.
Tillsammans med för oss nya arbetskamrater på Tyréns som vi inte samarbetat med tidigare.En befintlig mötesplats ska förlängas för att passa dagens transporter och resanden bättre. Samtidigt byggs ny bro/port för att få planskildhet samt bullervall för de boende. Dessutom ses vägar över och anpassas i närområdet. 
Kul projekt som kommer löpa på nu under våren!
För att komma till detaljplan för området klicka på: Aktuellt