Koordinering av Civilritningar för bygge av HVDC anläggning i norra Tyskland ABB.

Här fungerar jag som bollplank mellan ABB /matthäi (byggare och designer samt Tenne T (kund) när det gäller civildelen, dvs markarbeten samt byggnader innan installation av apparater för HVDC teknik. Tas i drift 2015  

Se mer fakta på sidan:

http://www.abb.com/industries/ap/db0003db004333/e1e1631ca0d32a92c12578db0034cdbf.aspx