Arlanda liksom alla flygplatser i världen är hårt drabbade just nu.

Det hindrar inte till vissa åtgärder och planer inför en framtid.

Stora områden kring Arlanda är detaljplanerade som industritomter och för att i en förberedelse till att sälja dessa så behöver vissa delar så som vägar och övrig media uppdateras. 

Vi är en del i detta vilket är spännande.