Tävlning pågår för att vinna anbud på byggande av dubbelspår/mötesstation broar vägar mm och i detta är vi med som ansvaraga för själva järnvägen.

Uppdraget som i dagsläget är en förprojektering med syftet att hamna så nära sanningen som möjigt med lösningen så priset som entreprenören lämnar blir det mest fördelaktiga.

Sen håller vi tummarna för vist så vi kan fortsätta med detta mycket spännande uppdrag även under våren.

watch/1x7wrys0pb/Trv