Trafikverket jobbar väldigt mycket med säkerhet vilket leder till vissa åtgärder.

En åtgärd är att se över obevakade passager antingen för fordon eller gående.

Det har spillt över jobb till oss i form att projektera bort några av dessa och ersätta med 

antingen gc-väg eller väg. 

I skede ett är att ta fram handlingar för att ha att visa berörda markägare och vad det innebär 

för just dom.