Ett helt nytt bostadsområde ska byggas och vi har fått förtroende av Aros Bostäder att hjälpa till med alla markprojektering.

Även en befintlig kommunal gata ska breddas och förses med GC väg för bättre åtkomst i området.

Allt från undersökningar av befintlig gata till att välja typer av buskar och träd. Väldigt inspirerande projekt på många plan.

Detta allt på gammal industrimark som kräver sannering innan nytt kan byggas. Byggstart tidig vår 2020.

Spännade.