Hösten rivstartade med Starndängens förskola där smedjebacken kommun satsar på helt ny förskola med 4 avdelningar på orörd mark vilket ger helt andra möjligheter än att behöva anpassa mot befintligheter. Nu i September har schaktningsarbeterna kommit igång på allvar och man kan ser hur stort detta kommer bli när det står färdigt.

Bröderna Svensson har totalentreprenaden och vi tar fram bygghandlingar till AEB som är markentreprenör i detta. 

Utmanande och spännadne projekt på många sätt då det innehåller många delar så som väg, GC-väg, lekytor, gräsytor, pklanteringsytor. lekutrustning och mycket mer.

Läs mer