Aros bostäder bygger 9 st punkthus på 5 våningar med 70 lägenheter. Vi kommer tillsammans med Arkitektfirman DINELLJOHANSSON och övrig inblandade skapa bästa möjliga utemiljö kring dessa byggnader.

Stor del av trädgården blir ovanpå tillhörade garage och kommunen ställer ha krav på att dagvatten ska tas omhand om lokalt (lod) och blir detta en spännande utmaning. Fotot är tagen från terrassvåningen i en av lägenheterna.