Projektering av handlingar för mark, berg, avvattning för ny konstgräsplan.

Ludvika ska få sin första konstgräsplan som dessutom kommer vara uppvärmd via överskottsvärme från intilliggande ishall samt vid behov det lokala fjärrvärmenätet. 

Första boll på planen hösten 2013