Dags att summera 2017 även om det är några dagar kvar!

2017 har varit ett händelserikt år i bolaget både projektmässigt och för bolget i sig. Vi har gått från att vara en till att dubblera strykan. Vi har haft ett megauppdrag under hela året i form av Teknikansvarig för Markprojektering på Arlandas nya flaggskepp, Ny Pir intill terminal 5. Är grymt stolt över att få vara en del av det. Det kommer dessutom fortsätt större delen av nästa år. I övrigt har vi har vi haft en upp...sjö av projekt mellan några timmar till större på någon månad. Total 25 st projekt har startast under året med 9 olika kunder. Det roliga med det är att variationen blir enormt stor och man får hela tiden vara flexibel och lyhörd.

Några fler projekt som har varit extra roliga att arbeta med;

* Solgården: Nytt demensboende i Smedjebacken där uppdraget varit att jobba fram en yttre miljö till de boende samt personal. Allt i nära sammarbete med Entreprenör AEB ,Byggpartner och kommunen. Arbetet kommer att fortgå går även i vår då planteringen kommer igång.

* Centralkök Fagersta: Nytt storkök på helt obruten mark. Stora hårdgjorda ytor som ska rymma allt från personal till ankommande och avgående varor.

* ABB Ludvika, Godsplan: Obruten mark som ska bli helt nytt ankommande/ avgående område för ABB´s transporter. Utmaningen i projektet handlar till största delen att få till en bra logistik som fungerar höjd och avvattningsmässigt.

* Viktor Daléns väg, Örebro: Ny lokalgata som ska försörja nytt bostadsområde. Ett projekt som levt under längre tid av olika anledningar men som i dagarna gått iväg och är färdigt. Också i detta projekt en stor utmaning, med exremt dåliga markförhållanden och en platt terräng som gör att det också här har varit knepigt att få bort vattnet.

Vad som händer 2018 återstår att se...