Under större delen av hösten 2016 och våren 2017 jobbade en större konsultgrupp från ÅF med att ta fram en systemhandling för detta enorma projekt på Arlanda. Markprojekteringen bestod till största del att se till att de övriga teknikslagen har en plats i de scakter som jag byggt upp i 3d, detta för att entreprenör ska kunna räkna fram priser mm mm.

Nu efter sommaren har det övergått till en ännu större projektgrupp där Jag har blivit teknikansvarig mark vilket är väldigt kul och utmanande. Planen är att detaljprojekteringen ska fortsätta till sommaren 2018. Ser fram enmot en spännade och intensiv höst och vår där det kommer bli verklighet av vårt hårda arbete. Dvs bygget drar igång..

Info, se även:

https://www.swedavia.se/arlanda/utvecklingsplaner/