Brinellskolan i Fagersta ska göra omfattande renoveringar samt ubyggnader vilket leder till en hel del markjobb. I samband görs även relativt stora förändringar av användningen av diverse ytor av skolgård samt övrig yttre miljö.

Det är ny mur, ramper, entré, 2 parkeringar gör om samt en ny skapas. Ett mycket roligt jobb då det är fritt att skapa så bra ytor som är möjligt med dom förutsättningar som finns. Som vanligt med dessa projekt är utmaningen att få till bra angöringar till parkeringar och entrér, väl fungerande avvattning och fin inramning. Allt detta utan att det ska kosta beställaren mer än nödvändigt.