Norbergs kommun skall bygga ut befinltig fastighet med kök och i samband med det kommer även utemiljön förändras vad gäller parkeringar samt infarter som jag projekterar.

I samband med utbyggnaden kommer även takkonstruktionerna göras om så takavvattningen kommer ske vid stuprör i stället för invändig takavvattning. Det medför även en hel del omläggningar av dagvattensystemet som ingår i mitt uppdrag.

Slutleveransen är förfrågningsunderlag i form av ritningar och rambeskrivning