Sammarbetet med Pontarius rullar vidare.

Denna gång kommer vi sammarbeta med en lokalgata på ca 600m i Örebro kommun som behöver en upprustning och tillfixning i samband en detaljplan för området.

Det ska även utredas om det går att få till en bra utformning för ett till fält för vänstersvängande trafik vid fyrvägskorsning. Utmaningen och det roliga med detta projekt är den  tekniska utmaningen är att få till en miljö där bilar och gångtrafikanter inte känner sig påverkade av varandra samt att få till en bra fungerande avvattning utan att det behövs göras för stora åtgärder och därmed mindre kostnader för kommunen. Projektet har nu även utökats med ett cykelprojekt i området där vi ska se över 6st passager mm för cykeltrafik.

Bygget kommer utförst våren 2016 och upphandling av entreprenör i oktober 2015 då färdigt förfrågningsunderlag skall vara klart.