Det är inte alla jobb som är stora och tar månader att färdigställa men som kan vara dock så intressanta och lärorika och här spaltar jag upp dessa i tidsordning.

 

2015

* Kvarteret Tor. va projektering

* Ny trapp ramp för entré till Aula/matsal Bergaskolan Smedjebacken

 

2014

* Gc osamt parkering vid ABB. Styra om gc trafik samt utöka antal parkeringsplatser.

* Gc vid ABB, förbättra för gång coh cykeltrafik vid genomfart

* Rambeskrivning för ny parkering i centrala Ludvika

* VA  för ny Drahall till Spendrups i Grängesberg

*  Ny lastbilsparkering Stadsbudskontoret. Markprojektering av ny parkering för 14 st lastbilar samt yta för lastning/lossning.

* Relation av nya bron i Ludvika. Markjobben

* Ny ramp till Värmeverket i Ludvika.

* Ny Sanitetsbygnad till Gammelgården.

* Planritning för nytt nyttjande av kontorslokaler, AEB

 

2013

* Tomt planering för AEB, Gonäs

* Mark-/VA- projektering till Fitesas lokaler Norrköping

* Mark/VA projektering för etablering av MIO på Lyviksberget

* Planritning för ny parkering till Elinstallation, Ludvika