Vad kommer hända med Brittsand?

Vi har i dagarna haft samrådsmöte på den detaljplan som vi tagit fram. Nu väntar några rundor med granskning innan den kan fastställas.

Förhoppningarna är att det ska ske innan våren 2016 och att den vinner laga kraft till sommarn 2016. Nu ska vi ta fram en lösning på VA som kommer bli sjöledning till reningsverket i Gonäs någon km bort. Även dagvattnet i området ses över framöver.

Det är väldigt kul och inspirerande att få vara med och bidra vid denna typ av uppdrag på hemorten.

Detaljplanen finns här:

Detaljplan

Till artiklar om projektet:

http://www.dt.se/dalarna/ludvika/brittsand-kan-bli-nya-laggarudden

http://www.dt.se/nyheter/ludvika/1.7085949-detaljplan-for-brittsand

http://www.dt.se/dalarna/ludvika/60-tomter-i-brittsand