På två platser (Sausberget och Gussjöberget) i Ludvika kommun planeras 4 st vindkarftverk. För dessa projekterar jag tillfartvägar samt uppställningsplatser. Utmaning i detta projekt är att få en kostnadseffektiv tillfart och kranplatser där massor bör bli ett nollsummespel.

Relativt brant tillfarter samt stora ytor för uppsättningen av tornen är utmaningen. Projektet står två privatpersoner bakom vilket är speciellt kul.

Läs även:
http://www.dt.se/nyheter/ludvika/1.6995957-vill-borja-bygga-vagar-for-vindkraft

Vägarna godkända av kommunen:
http://www.dt.se/nyheter/ludvika/1.7085945-vagbyggen-far-tummen-upp-av-miljopolitikerna