Ludvika kommun ska bygga ny skolan och kök samt riva ett befintligt hus som inte nyttjas längre. Jag kommer ha hand om projekteringen för den yttre miljön för skolgården kring den nya byggnaden samt tillfarter för varor till skolköket samt infarter för hämtning, lämning, parkering mm.