Ett helt nytt bostadsområde ska byggas och vi har fått förtroende av Aros Bostäder att hjälpa till med alla markprojektering.

Även en befintlig kommunal gata ska breddas och förses med GC väg för bättre åtkomst i området.

Allt från undersökningar av befintlig gata till att välja typer av buskar och träd. Väldigt inspirerande projekt på många plan.

Detta allt på gammal industrimark som kräver sannering innan nytt kan byggas. Byggstart tidig vår 2020.

Spännade.

 

 

 

 

Hösten rivstartade med Starndängens förskola där smedjebacken kommun satsar på helt ny förskola med 4 avdelningar på orörd mark vilket ger helt andra möjligheter än att behöva anpassa mot befintligheter. Nu i September har schaktningsarbeterna kommit igång på allvar och man kan ser hur stort detta kommer bli när det står färdigt.

Bröderna Svensson har totalentreprenaden och vi tar fram bygghandlingar till AEB som är markentreprenör i detta. 

Utmanande och spännadne projekt på många sätt då det innehåller många delar så som väg, GC-väg, lekytor, gräsytor, pklanteringsytor. lekutrustning och mycket mer.

Läs mer

Aros bostäder bygger 9 st punkthus på 5 våningar med 70 lägenheter. Vi kommer tillsammans med Arkitektfirman DINELLJOHANSSON och övrig inblandade skapa bästa möjliga utemiljö kring dessa byggnader.

Stor del av trädgården blir ovanpå tillhörade garage och kommunen ställer ha krav på att dagvatten ska tas omhand om lokalt (lod) och blir detta en spännande utmaning. Fotot är tagen från terrassvåningen i en av lägenheterna.

 

Dags att summera 2017 även om det är några dagar kvar!

2017 har varit ett händelserikt år i bolaget både projektmässigt och för bolget i sig. Vi har gått från att vara en till att dubblera strykan. Vi har haft ett megauppdrag under hela året i form av Teknikansvarig för Markprojektering på Arlandas nya flaggskepp, Ny Pir intill terminal 5. Är grymt stolt över att få vara en del av det. Det kommer dessutom fortsätt större delen av nästa år. I övrigt har vi har vi haft en upp...sjö av projekt mellan några timmar till större på någon månad. Total 25 st projekt har startast under året med 9 olika kunder. Det roliga med det är att variationen blir enormt stor och man får hela tiden vara flexibel och lyhörd.

Under större delen av hösten 2016 och våren 2017 jobbade en större konsultgrupp från ÅF med att ta fram en systemhandling för detta enorma projekt på Arlanda. Markprojekteringen bestod till största del att se till att de övriga teknikslagen har en plats i de scakter som jag byggt upp i 3d, detta för att entreprenör ska kunna räkna fram priser mm mm.

Uppgiften var att tillsammans med kunden som i detta fallet är en privatperson, hitta lösningar för att få till en bättre entré samt lösning på stödmurar intill infarten och garage.

Bilmetro bygget ut Ludvika. AEB har markentreprenaden och jag tar fram handlingar till bygget på markjobben vad gäller dag, spill och vatten- ledningar.

Brinellskolan i Fagersta ska göra omfattande renoveringar samt ubyggnader vilket leder till en hel del markjobb. I samband görs även relativt stora förändringar av användningen av diverse ytor av skolgård samt övrig yttre miljö.

Norbergs kommun skall bygga ut befinltig fastighet med kök och i samband med det kommer även utemiljön förändras vad gäller parkeringar samt infarter som jag projekterar.