Nytt uppdrag kommer lastat.
Denna gång med Järnväg i Gustafs.
Tillsammans med för oss nya arbetskamrater på Tyréns som vi inte samarbetat med tidigare.En befintlig mötesplats ska förlängas för att passa dagens transporter och resanden bättre. Samtidigt byggs ny bro/port för att få planskildhet samt bullervall för de boende. Dessutom ses vägar över och anpassas i närområdet. 
Kul projekt som kommer löpa på nu under våren!
För att komma till detaljplan för området klicka på: Aktuellt
 
 

Arlanda liksom alla flygplatser i världen är hårt drabbade just nu.

Det hindrar inte till vissa åtgärder och planer inför en framtid.

Stora områden kring Arlanda är detaljplanerade som industritomter och för att i en förberedelse till att sälja dessa så behöver vissa delar så som vägar och övrig media uppdateras. 

Vi är en del i detta vilket är spännande.

 Tävlning pågår för att vinna anbud på byggande av dubbelspår/mötesstation broar vägar mm och i detta är vi med som ansvaraga för själva järnvägen.

Uppdraget som i dagsläget är en förprojektering med syftet att hamna så nära sanningen som möjigt med lösningen så priset som entreprenören lämnar blir det mest fördelaktiga.

Sen håller vi tummarna för vist så vi kan fortsätta med detta mycket spännande uppdrag även under våren.

watch/1x7wrys0pb/Trv

Trafikverket jobbar väldigt mycket med säkerhet vilket leder till vissa åtgärder.

En åtgärd är att se över obevakade passager antingen för fordon eller gående.

Det har spillt över jobb till oss i form att projektera bort några av dessa och ersätta med 

antingen gc-väg eller väg. 

I skede ett är att ta fram handlingar för att ha att visa berörda markägare och vad det innebär 

för just dom.

 

 

Ludvika är på väg att få en ny  minigolfbana av toppkvalitet.

Superläge i hamnen gör inte saken sämre.

Gott sammarbete med NJBygg som varit totalentreprenör samt K-Mark som byggt makren vi ritat.

Nu väntar vi bara på att sätta bollen i rullning...

Ett helt nytt bostadsområde ska byggas och vi har fått förtroende av Aros Bostäder att hjälpa till med alla markprojektering.

Även en befintlig kommunal gata ska breddas och förses med GC väg för bättre åtkomst i området.

Allt från undersökningar av befintlig gata till att välja typer av buskar och träd. Väldigt inspirerande projekt på många plan.

Detta allt på gammal industrimark som kräver sannering innan nytt kan byggas. Byggstart tidig vår 2020.

Spännade.

 

 

 

 

Hösten rivstartade med Starndängens förskola där smedjebacken kommun satsar på helt ny förskola med 4 avdelningar på orörd mark vilket ger helt andra möjligheter än att behöva anpassa mot befintligheter. Nu i September har schaktningsarbeterna kommit igång på allvar och man kan ser hur stort detta kommer bli när det står färdigt.

Bröderna Svensson har totalentreprenaden och vi tar fram bygghandlingar till AEB som är markentreprenör i detta. 

Utmanande och spännadne projekt på många sätt då det innehåller många delar så som väg, GC-väg, lekytor, gräsytor, pklanteringsytor. lekutrustning och mycket mer.

Läs mer

Aros bostäder bygger 9 st punkthus på 5 våningar med 70 lägenheter. Vi kommer tillsammans med Arkitektfirman DINELLJOHANSSON och övrig inblandade skapa bästa möjliga utemiljö kring dessa byggnader.

Stor del av trädgården blir ovanpå tillhörade garage och kommunen ställer ha krav på att dagvatten ska tas omhand om lokalt (lod) och blir detta en spännande utmaning. Fotot är tagen från terrassvåningen i en av lägenheterna.

 

Dags att summera 2017 även om det är några dagar kvar!

2017 har varit ett händelserikt år i bolaget både projektmässigt och för bolget i sig. Vi har gått från att vara en till att dubblera strykan. Vi har haft ett megauppdrag under hela året i form av Teknikansvarig för Markprojektering på Arlandas nya flaggskepp, Ny Pir intill terminal 5. Är grymt stolt över att få vara en del av det. Det kommer dessutom fortsätt större delen av nästa år. I övrigt har vi har vi haft en upp...sjö av projekt mellan några timmar till större på någon månad. Total 25 st projekt har startast under året med 9 olika kunder. Det roliga med det är att variationen blir enormt stor och man får hela tiden vara flexibel och lyhörd.